Forskning

Det foreligger godkjennelse fra REK om et forskningsprosjekt som er tenkte utført her i Stavanger. Dette har både av kapasitetshensyn og av pandemi blitt utsatt. Vi  skal ta opp dette forskningsprosjektet i løpet av høsten. Vi har muligheten til å hente informasjon om alle samtykkende pasienter som kommer inn til AMC2 i løpet av en måned. Hvordan kom du til AMC2? Hva opplevde du på veien til AMC2?

Et ikon med påskriften forskning på.
 

 

Relultatene av forskningen vil bli publisert her

 

 ​

Sist oppdatert 19.04.2023