Samhandling

Det er viktig med samhandling med alle enheter som er involvert i transport av psykisk syke, samt andre sykehus, universiteter m.m. som er med å utvikle faget.

Ikon med påskriften samhandling.
 

Formål

Formålet med å etablere et nasjonalt nettverk er å sammen utvikle faget og tilbudet- Transport av Psykisk syke

Deltakere/medlemmer

 • Ressurspersoner fra helseforetak og utdanningsinstitusjoner.
 • Institusjoner som utdanner paramedisinere:
 • Oslo Met
 • Universitetet i Tromsø
 • NTNU Gjøvik
 • Universitetet i Stavanger

Helseforetak

 • Helse Stavanger
 • Sykehuset Innlandet
 • Helse Bergen

 

Organisering/innhold

 • Rullerende møter hver 8. uke. Digitale møter. Ett til to fysiske møter i året.

 • Deler erfaringer fra ulike deler av Norge. Bidra til fagutveksling og økt fagkompetanse

 • Etablere prehospitalt psykisk helsearbeid som et eget fagområde

 • Initierer lokale samhandlingsnettverk der politi og kommune er inkludert

 • Invitere til årlig fagsamling med lokale samhandlingsnettverk


 

Lokale samhandlingsnettverk

 • AMK, ambulanse og politi, samt spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste
 • Arrangerer samhandlingskonferanse hvert år
 • Samarbeidsmøter. Ta opp tema på lokalt nivå
 • Psykiatriambulansen
 • Undervisning Internt og eksternt
 • Ressurspersoner

Lokal samhandlingskonferanse (sus.no) 

 

Nettverksgruppen for prehospitalt psykisk helsearbeid har ansvar for organisasjon, fagutvikling, internettsiden og arrangementer

Nettverksgruppen for prehospitalt psykisk helsearbeid har ansvar for organisasjon, fagutvikling, internettsiden og arrangementer.

Sist oppdatert 19.04.2023