Psykiatriambulanse

Klinikk psykisk helsevern voksne startet i samarbeid med Prehospital klinikk opp psykiatriamulanse i 2010.

 

Ikon med påskriften psykiatriambulanse.

 

 

Psykiatriambulansen driftes av Prehospital klinikk​, og er bemannet av to personer fra ambulansen og en erfaren sykepleier fra AMC2. Ambulansen ble etablert for å bedre og øke kvaliteten på tilbudet til psykisk syke.

Ambulansen er i drift mandag til fredag kl. 09.00 - 21.00​

I 2019 fikk vi ny ambulanse. Personal som jobber på ambulansen har deltatt i arbeidet for at denne ambulansen skal ha gode løsninger, og resultatet er en ambulanse som er tilpasset for transport av psykisk syke - men er fremdeles utrustet som en ordinær ambulanse som kan ta akuttmedisinske oppdrag.​

 

I Norge er det pr i dag Helse Stavanger og Helse Bergen som har valgt å ha psykiatriambulanse

Helse Bergen - psykiatrisk ambulanse

 

Sist oppdatert 03.10.2023