Høyt antall pasienter på sykehuset

De siste sju månedene har gitt rekordhøyt antall pasienter inn på sykehuset via akuttmottaket. I løpet av denne perioden har mottaket behandlet 1236 flere pasienter.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 08.05.2017

Mottak - face.jpg

Avdelingsoverlege Lene Erikson og avdelingssjef Aslaug Skauen i mottak diskuterer pasientøkningen - og de ulike tiltakene som er iverksatt.


I gjennomsnitt kommer det 100 pasienter til akuttmottaket hver eneste dag. Men i 2017 har mottaket opplevd en enorm økning - og har så langt behandlet rundt 624 flere pasienter (oppdatert uke 18). Det ligger an til å bli et travelt år for både mottaket og resten av sykehuset.

Pasientflyt

Det er mange som merker pågangen - også pasientflytkoordinatorene. Deres ansvar er å få pasientene i riktig seng - og til riktig spesialist og avdeling.

Ingrid Johanne Sola er pasientflytkoordinator for kirurgiske sengeposter. Hun har et tett samarbeid med pasientflytkoordinatoren for medisinsk avdeling, Roya Khajavi. De koordinerer også egne pasienter ved innflytting fra intensiv 2M og observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA).

– Det er klart dette er en krevende jobb. Og det er et stort ansvar. Vi skal gi flyt fra mottaket og inn til resten av sykehuset. I tillegg mellom postene. Vi merker selvfølgelig pågangen, sier Sola.

– Pasientflyt er en viktig del av pasientbehandlingen. Og det handler ikke bare om flyt - det handler om mennesker. Mange av pasientene er utrolig syke og har gjerne et kompleks sykdomsbilde. Det er mange brikker som skal falle på plass, legger Khajavi til.

Begge skryter avdelingssykepleierne opp i skyene - og kaller dem tannhjulet på sykehuset, og at samarbeidet er gull verdt. 

Travelt på sengepostene

Sengepostene opplever også pågangen. Kirurgisk gastropost 6H er blant dem som har mange pasienter på avdelingen.

– Vi har mange pasienter på posten, men det er ikke alltid antallet som er krevende. Det er når vi har mange veldig syke pasienter at det kreves mye ressurser, sier avdelingssykepleier Tommy Stråbø Brakstad.  

De har flere tiltak som skal sikre god pasientflyt, og sørge for at pasientene får den hjelpen de trenger. Hver morgen har de kapasitetsmøter i klinikken - hvor de går gjennom kapasiteten på de ulike postene. Kolleger fra mottaket er med på kapasitetsmøtene.

I tillegg gjennomfører de tavlemøter på avdelingen, hvor de gir en status på hver pasient, og blant annet diskuterer pasientflyt. 

Det rapporteres også to ganger i døgnet hvor mange pasienter som er på avdelingen til enhver tid.

– Vi har aldri jobbet så mye med å unngå korridorplasser som nå. Det er et godt samarbeid på tvers av poster og klinikker, sier Stråbø Brakstad.

Flere tiltak

For å imøtekomme pasientstrømmen i mottak har også akuttmottaket iverksatt flere tiltak. Det er blant annet laget en avtale med kommunene om bruk av øyeblikkelig hjelp-senger. Pasienter som har avklart tilstand vil kunne få et tilbud i kommunen.

Triagelege-ordningen ble også økt etter påske - fra tre dager i uken til alle ukedager. Det er i triagen det den første akuttmedisinske vurderingen av pasientene gjennomføres.

Mottaket har også ansatt to nye avdelingsoverleger for å få større nærhet til klinikkene. Du kan lese egen sak om dette her.

Flere pasienter behandles også på dagtid på poliklinikk. I tillegg har mottaket økt bemanningen på fredagene. Medarbeiderne går også andre vakter for å ha en bedre overlapping.

– Det er vanskelig å si hvorfor vi har så mange pasienter nå, og hva økningen skyldes. Men det vi kan si med sikkerhet er at det går rundt takket være det kompetente personellet vi har på sykehuset. All ære til alle som gjør en ekstra innsats for pasientene våre, avslutter avdelingssjef på akuttmottaket, Aslaug Skauen.

Bilde av pasientflytkoordinatorene på SUS.

Det er travelt å være pasientflytkoordinator, men Ingrid Johanne Sola og Roya Khajavi skryter av jobben og samarbeidet. Det er mange brikker som skal falle på plass i et slikt arbeid.