Nye avdelingsoverleger i akuttmottaket

De brenner begge for kvalitet og et godt faglig miljø. Øistein Rønneberg Mjelva og Lene Erikson gleder seg til å ta fatt på jobben som avdelingsoverleger i akuttmottaket.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.
Publisert 15.03.2017

Avdelingsoverleger mottak - face.jpg

Øistein Rønneberg Mjelva og Lene Erikson blir en del av teamet i akuttmottaket.


Jobben innebærer et medisinskfaglig ansvar for både mottak og akutt poliklinikk. Blant annet skal de bidra til etablering av rutiner og samarbeid på tvers av avdelinger.

Erikson har allerede startet i den nye stillingen - og vil få sin første, store utfordring når mottaket nå starter innføringen av det elektroniske systemet for kurve og legemiddelhåndtering (Meona). Akuttmottaket starter opp 21. mars.

Selv tar hun det med stoisk ro:

– Grunnlaget for en god innføring er allerede lagt. De som jobber i mottaket har gjort en fantastisk jobb i forberedelsene til å ta i bruk den elektroniske kurven. Men det blir spennende å følge prosessen.

Rønneberg Mjelva på sin side er i innspurten av doktorgraden sin - og starter i mottaket i oktober.

Begge jobber i dag som lege i spesialisering i kardiologi - og skal jobbe 50 prosent som avdelingsoverlege i mottaket. 

Kompetanse

De vil få mange spennende oppgaver å bryne seg på. De skal blant annet ha ansvar for utdanningskandidatene når dette etableres, delta i MOBA sitt driftsråd, og jobbe med samhandling om kommunale øyeblikkelig hjelp-senger. Og ikke minst - bidra i planleggingen mot nytt sykehus.

– Vi brenner for at pasienter og pårørende skal bli møtt og behandlet av helsepersonell som arbeider godt sammen med gode ferdigheter og høy kompetanse. Det er viktig med et sterkt faglig miljø i akuttmottaket, og vi ivrer selv blant annet for ferdighetstrening og simulering, tverrfaglighet, forskning og utdanning, sier Rønneberg Mjelva. – De har et fantastisk team i mottaket - og utrolig mange engasjerte medarbeidere. Vi gleder oss masse til samarbeidet.