Forskning: Dag Årsland mest sitert

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har den femte mest siterte forskeren i Norge - uavhengig av fag. Dag Årsland, professor, overlege og forskningsleder på SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) er inne på lista over verdens mest siterte forskere.

Publisert 29.11.2019
Sist oppdatert 23.11.2021
Smilende mann

Dag Årsland.

Listen gir en oversikt over høyt siterte forskere som utvider kunnskapens grenser betydelig. Det er i alt 6216 forskere fra hele verden på lista.

– Det er utrolig hyggelig og en veldig oppmuntring å havne på en slik liste. Mange siteringer betyr at forskningen vår blir lest og forhåpentligvis bidrar til bedre helsetjeneste og bedre livskvalitet for personer med demens verden over, sier Årsland.


Han bruker mye av tiden sin ved samarbeidsuniversitetet til SESAM, King’s College i London, som er et av verdens ledende universitet innen medisin. Årsland har bakgrunn som spesialist i psykiatri, og ekspertfeltet hans er demens.

Forskning er et lagspill

SESAM, som han er forskningsleder for, fikk nylig en stor del av Helse Vests forskningsmidler. Les mer om det på Helse Vests sider.

– Forskning er et lagspill. Dette er et ytterligere bevis på det veldig gode forskningsmiljøet på SESAM, under ledelse av professor Ingelin Testad. Vi har kunnet tiltrekke oss flere unge lovende forskere de siste årene. I tillegg har vi et utstrakt samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale forskningsgrupper, fortsetter han.

Behandle og forebygge demens

I dag har mellom 80 000 til 100 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles på 20 år.
 
– Vi har mange pågående og planlagte studier og er helt avhengige av et godt samarbeid med resten av helsevesenet - og at folk er positive til å støtte og bidra til forskningen vår. Målet vårt er å finne nye og bedre behandling for personer med demens - og aller helst måter å forebygge demens på, avslutter han.

Her er noe av det Årsland jobber med - som også er bakgrunnen til at han kommer så høyt opp på denne kåringen.

  • PD-MIND: En europeisk studie der det testes ut ny medisin for å forbedre hukommelsen hos personer med Parkinson. Det vil si at man skal finne ut om man faktisk kan utsette eller forebygge demensutvikling.
  • ACID-studien: Kan blåbær forebygge demens?
  • PROTECT-studien: Hvordan påvirker livsstilen vår, som trening og søvn, risikoen for å utvikle demens? Hva er tidlige tegn og hvor mye betyr genene? Oppfølging av folk over en tiårsperiode.
  • Planer om kunstig intelligens og bruk av digitalt utstyr demensforskningen.
  • Les mer om alle forskningsprosjektene ved SESAM.