Kan blåbær forebygge demens?

I denne studien vil vi undersøke om antocyaner, som er fargestoffet i blåbær og solbær, kan ha en positiv effekt på viktige hjernefunksjoner hos personer som har økt risiko for å utvikle demens.

Om studien

Antocyaner finnes i fargestoffene i blåbær og solbær, og disse har flere gunstige biologiske effekter som kan beskytte hjerneceller. I dette prosjektet vil forskerne undersøke om antocyaner kan forebygge demensutvikling og påvirke biologiske prosesser sentrale for demensutvikling.

Studien vil også gi oss kunnskap om antocyaners virkning på kolesterol, betennelsesfaktorer og andre faktorer som er involvert i utviklingen av demens.

blåbær_colourbox.jpg

Foto: Colourbox.

Vitenskapelig tittel

Antocyaner som forebygging av demens

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du må være mellom 60 og 80 for å delta og ha mild kognitiv svikt, eller ha minst to av følgende tilstander:

 • Stabil koronar hjertesykdom
 • Høyt kolesterol (eller stå på kolesterolsenkende behandling)
 • Høyt blodtrykk (eller står på blodtrykksenkende tabletter)
 • Diabetes type 1 eller 2
 • Overvekt med BMI på 25 eller over

Hvorfor delta?

 • Du kan bidra i viktig medisinsk forskning på demens.
 • Du vil bli fulgt nøye opp gjennom hele studien (6-7 måneder)
 • All studiemedisin og alle prøver vil være gratis for deg.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studiedeltakelse innebærer medisinsk undersøkelse, testing av hukommelse og konsentrasjon, MR av hjernen, blodprøver, ryggmargsvæskeprøve og måling av stivhet i pulsårene. Alle undersøkelsene er ufarlige for deg og medfører lite ubehag.

Studiedeltakerne vil bli fordelt tilfeldig til to like store grupper der den ene gruppen vil bli gitt kapsler med aktivt virkestoff (Medox, en kommersielt tilgjengelig kapsel som inneholder en unik kombinasjon av særlig relevante antocyaner i høy konsentrasjon), og den andre gruppen vil bli gitt utseendemessig like kapsler uten aktivt virkestoff (placebo). 320 personer med mild kognitiv svikt og/eller hjertekarsykdom eller metabolsk sykdom vil bli inkludert.

g_5b1698b6_acbf_42de_8bc9_e5f963cc16c7

Kontaktinformasjon

Hvis du er interessert i å delta i studien, kan du kontakte SESAM på tlf. 907 99 285 eller sesamforskning@sus.no

Deltakelse er helt frivillig, og ditt personvern blir godt ivaretatt. Som i alle slike studier, står du fritt til å trekke deg når som helt, uten å oppgi grunn.

Pasientene vil bli rekruttert fra Stavanger universitetssjukehus (SESAM) og Akershus universitetssykehus, og blodprøvene vil bli undersøkt ved Karolinska Institutet i Sverige.

Forskningsgruppen består av professor Dag Årsland, post-doc Hogne Sønnesyn, phd-stipendiat Anne Katrine Bergland og phd-stipendiat Arne Nakling, alle ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssjukehus, samt professor Tormod Fladby, Akershus universitetssykehus (AHUS).

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • Oslo universitetssykehus
 • Akershus universitetssykehus