Forprosjektfase

Relevante dokumenter/rapporter: 
  • ROS rapport brann
  • ROS rapport sikring
  • ROS rapport teknikk
  • Vedlegg 1 - HFP versjon 2.0
  • Vedlegg 2 - DFP versjon 2.0
  • Vedlegg 3 - HPU
  • Vedlegg 3A - Vedlegg HPU
  • Vedlegg 4 - OTP
  • Vedlegg 5 - Tekniske notater
  • Vedlegg 6 - rapport usikkerhetsanalyse
Dokumentene utleveres på begrunnet søknad.
Sist oppdatert 06.12.2022