Teknologi i byggeprosjektet

Byggeprosjektet for nytt universitetssykehus bruker mye digital teknologi. Dette er noen av løsningene vi bruker i byggeprosjektet.

BIM (Bygnings Informasjons Modellering)
Sykehusprosjektet bruker BIM aktivt i både planlegging og prosjektering. Det betyr at vi har en levende 3D-modell av Nye SUS som til enhver tid er oppdatert. Byggeledere kan gå inn i BIM for å se detaljer på den delen av prosjektet de har ansvar for, og entreprenører finner all informasjon de trenger for å levere.

Nye SUS ble i november 2018 kåret til verdensmester i BIM av Autodesk, fordi prosjektet har utviklet løsninger som gjør at prosjektering av enkelte rom og deler av bygget med få tastetrykk kan settes inn i alle relevante rom i bygget. Dette gir industrialiseringsgevinster og sikrer at samme løsninger går igjen i bygget der det er naturlig.

BIM kiosker – papirløs byggeplass
Prosjektet leverer ikke tradisjonelle papirtegninger, men har satt opp «BIM-kiosker» (kontainere med PC-er i) der medarbeidere kan gå for å logge seg inn på de digitale 3D modellene som de bygger etter. BIM-Modellene oppdateres hver uke. Dermed vil de som bygger alltid ha tilgang til de nyeste BIM-modellene, ute i felt.

PIMS
Et dataprogram der alle som jobber med sykehuset kan logge seg på og se hva andre gjør og bidra inn fra sin side. Dette er et digitalt samhandlingsverktøy som alle jobber i, det vil si prosjektorganisasjonen, entreprenører og leverandører. Der ser vi samme «bilde» og kan jobbe sammen. PIMS er et verktøy som håndterer utveksling av filer og dokumenter, modeller/tegninger til byggeplass, sakshåndtering, avvikshåndtering, møtevirksomhet, FDV-dokumentasjon, ferdigbefaringer osv. 

Safran
Dette er et dataprogram som blir brukt til fremdriftsplanlegging, og datoer fra planen i Safran synkroniseres og oppdateres jevnlig med leveransedatoer, sjekklister, saker og møtereferater i Pims, slik at vi sikrer at alle jobber etter den samme fremdriftsplanen og de samme datoene.

Laserskanning
Med software fra Imerso gjennomføres det jevnlig laserskanning av det nye bygget for å dokumentere at vi bygger slik vi har planlagt. Dette fører til at avvik raskt blir dokumentert og korrigert, og det gir gevinster for fremdriften.

Pop-up betongfabrikk
Kruse Smith har etablert en pop-up betongfabrikk på byggeplassen for å produsere søyler, reposer og trappedeler til det nye sykehuet. Slik sikrer vi at vi har tilgang til ferdige «deler» når råbygget skal reises og sparer mye transport.

Sist oppdatert 07.06.2022