Pasient og behandler møtes på skjermen

Ved Stavanger universitetssjukehus tilbys nå en gruppe pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) oppfølging via videokonsultasjon.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 22.10.2018
Sist oppdatert 12.11.2018

Pasient og behandler møtes på skjerm.
Rune Gjerde er en av overlegene ved gastromedisinsk poliklinikk som er med i prøveprosjektet hvor pasienter kan snakke med behandleren sin på video.

Inflammatorisk tarmsykdom er en kronisk betennelse i tarmen. Det skilles mellom ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Legemidler kan dempe eller fjerne betennelsen, men ikke kurere sykdommen. For å oppnå best mulig effekt av behandling og kunne gjøre justeringer underveis, er det i noen tilfeller nødvendig med regelmessige kontroller.

Nå får pasientene mulighet til å snakke med sin spesialist eller sykepleier på video.

– Mange av våre pasienter er unge, aktive studenter og arbeidstakere som synes det er unødvendig å måtte reise inn til sykehuset for oppfølgingssamtaler. Nå møter vi pasientene der det passer best for dem, sier Kristian Øgreid Leitao, prosjektleder i SUS2023 Organisasjonsutvikling og overlege ved gastromedisinsk poliklinikk.

Ved å bruke videokonsultasjon kan man sitte hjemme eller på jobb mens man snakker med behandleren sin.

– Pasientene våre forventer å få gode, sømløse tjenester. Vi må utnytte potensialet som ligger i moderne teknologi og digitalisering. Vi er nødt til å jobbe smartere i årene som kommer, sier Leitao.

Bedre pasientforløp

Leitao har hatt videokonsultasjoner med pasienter som har brukt både pc, nettbrett og mobil. Han understreker samtidig at videokonsultasjoner ikke er en erstatning for alle konsultasjoner.

– Enkelte ganger er fysisk oppmøte helt nødvendig, som for eksempel ved koloskopi eller andre undersøkelser. Men oppfølgingstimen, der vi vurderer prøvesvar eller justerer medisineringen kan like gjerne tas på video, sier Leitao.

Målet er at videosamtaler kan bidra til å bedre pasientforløpet som helhet, og være et godt alternativ for både pasient og behandler.

Nyttige erfaringer

Å utvikle nye måter å jobbe på, som gir verdi for pasienter, medarbeidere og sykehuset er en sentral oppgave i årene framover. Videokonsultasjonene fortsetter fram mot jul, og skal deretter evalueres.

– Vi er svært opptatt av pasientenes opplevelse, samtidig gir dette prøveprosjektet oss nyttig klinisk, organisatorisk og IT-teknisk erfaring, sier Leitao. 

Flere prøveprosjekter som innebærer videokonsultasjon er på trappene, og brukererfaringene fra gastromedisinsk poliklinikk vil være nyttige når man skal utvide tilbudet til andre pasientgrupper. 

Om videokonsultasjon

Man må ha vært på sykehuset minst én gang før, og truffet behandleren, før man kan fortsette med oppfølging via videosamtale. Samtalen er kryptert og verken lyd og bilde blir lagret verken på internett, eller på sykehusets servere. Egenandelen er den samme for videokonsultasjon som for konsultasjon ved fysisk oppmøte.

Kan videokonsultasjon være noe for deg?

Videokonsultasjon kan være aktuelt for deg som har ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, og som går til behandling ved Stavanger universitetssjukehus. Det er imidlertid ikke alle behandlere som er med i prøveprosjektet. Ta kontakt med oss for å høre om det kan være aktuelt for deg.

Telefon: 51 51 93 88

​SUS2023 Organisasjonsutvikling

​Prosjektet er en del av SUS2023 Organisasjonsutvikling. En rekke prosjekter er satt i gang for å teste og videreutvikle gode løsninger for dagtilbudet ved SUS.

Ny kompetanse og nye samarbeidsformer er helt nødvendig for å levere enda bedre tjenester til pasientene og en bedre arbeidshverdag for våre medarbeidere i 2023.

Les mer om arbeidet med nytt sykehus.