Nå er byggingen av nytt sykehus i gang!

Det gleder meg å se at vi er godt i gang med å bygge nytt universitetssykehus i Stavanger. På det nye sykehuset vil pasientene få enerom med bad, dette er fremtidsrettet og setter den standarden vi forventer av et moderne sykehus.

Samtidig betyr dette at våre medarbeidere vil få endringer i sin arbeidshverdag og hvordan oppgavene blir løst. Arbeidet med å utvikle tjenester for fremtiden er allerede godt i gang på SUS, og vi har mange engasjerte og dyktige medarbeidere som bidrar til å finne de gode løsningene. Vi skal være klare til nytt bygg står klart til innflytting!

Arbeidet på tomten på Ullandhaug viser godt igjen. De aller fleste av kontraktene vi har lyst ut er vunnet av selskaper på Nord-Jæren. Det viser at næringslivet ønsker å bidra og at de er konkurransedyktige på nasjonalt nivå. Dette er i tråd med kontraktsstrategien som styret i Helse Stavanger vedtok for å bidra til regional verdiskaping og som en del av samfunnsansvaret vårt.

Pasientperspektivet kommer alltid først. Vi har valgt et konsept som skal gi mest mulig sykehus for pengene – vårt oppdrag er å sikre den beste behandlingen for alle våre pasienter og en god arbeidsplass for våre medarbeidere.

En av de viktigste oppgavene når vi bygger nytt sykehus er å sikre at regionen får et sykehus som kan ta vare på pasientene ikke bare i 2025, men også for kommende generasjoner. Dette krever langsiktig planlegging, økonomistyring og dyktige medarbeidere som kan sette planene ut i livet.

Det betyr at vi samtidig med at vi nå gjennomfører byggetrinn én av nytt sykehus, vurderer muligheter for når vi kan starte på første del av byggetrinn to.

Den teknologiske utviklingen går svært fort – derfor velger vi løsninger med fleksibilitet, elastisitet og standardisering. Vi er heldige i Helse Stavanger som får anledning til å være med på å utvikle et nytt sykehusbygg. Dette skjer med godt lagspill mellom prosjektgruppen, medarbeidere og ledere i sykehuset, med representanter for pasientgrupper, omkringliggende kommuner, universitetet, fylket, næringsliv og andre interessenter.

 
Helle Schøyen
Administrerende direktør
Sist oppdatert 27.09.2021