Bent Høie: Nytt sykehus til Ullandhaug

På Solamøtet i dag, mandag 11. januar, fortalte statsråd Bent Høie at det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug.

Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 31.08.2016

​Veien til beslutningen startet med administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, sin anbefaling i slutten av november 2015. Før jul gikk både Helse Vest-styret og Helse Stavanger-styret enstemmig inn for at Ullandhaug er det beste tomtealternativet for å bygge nytt sykehus.

Og nå er den endelige beslutningen tatt av statsråd Høie. På Solamøtet i dag fortalte helse- og omsorgsministeren at også han går for Ullandhaug.

– Det er den beste løsningen, det gir mest sykehus for pengene og det gir minst risiko. Helse Stavanger har gjort en fantastisk god jobb her​, sa Bent Høie fra talerstolen på Solamøtet - og trakk samtidig fram mulighetene nærheten til forskningsmiljøet og universitetet gir. ​

Foretaksmøte i Helse- og omsorgsdepartementet, der styreleder og de fem direktørene fra Helse Vest RHF møter statsråd Bent Høie og får beskjeden offisielt, skjer i morgen​. ​

11.01.2016