Retningslinjer og skjema

Her finner du informasjon, reglement og retningslinjer som kan være nyttig for deg som jobber ved Stavanger universitetssjukehus.

  ​​


   

  AnsiennitetsreglerBiervervFagforening, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Lønn, personalpolitikk, permisjon, ferie o.l (personalportalen)MinGat - arbeidstid, plan, lønnslipp og fravær Pensjon og forsikringSykdomVernetjenesten

  Øvrige reglementer og retningslinjer som gjelder i Helse Stavanger HF på tiltredelsestidspunktet vil du finne på våre intranettsider. 

  Helseforetakets intranett for medarbeidere blir fortløpende oppdatert, og arbeidstaker plikter å holde seg orientert via dette.​

   

  Personalsjef Gunn Hilde Naaden Hirsch
  Telefon: 51 51 80 84

   


   


      

  Sist oppdatert 07.09.2023