Koronavirus - rutiner for medarbeidere

Publisert 03.03.2020
Sist oppdatert 28.06.2022

Symptomer og testing

Du skal holde deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer hvis du føler deg syk. Symptomer kan være feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukt-/smakssans. 

Du kan teste deg med antigen hurtigtest/selvtest hvis du har symptomer. Informer lederen din dersom du får positiv covid-19-test. Husk at antigentestene kan slå ut litt senere i sykdomsforløpet.

Du bør bli hjemme til du er feberfri i 24 timer og formen er i bedring. Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Munnbindbruk

Medarbeidere som har luftveissymptomer eller restsymptomer: Bruk munnbind så lenge du har symptomer. Dette gjelder også ved lette symptomer og uavhengig av testresultater.

Medarbeidere som har husstandsmedlemmer med covid-19, eller hvor dette er mistenkt: Bruk munnbind i kontakt med pasienter og medarbeidere i symptomperioden og i fem døgn etter det.

I pasientkontakt: Bruk munnbind i all kontakt med luftveissyke pasienter – uavhengig av pasientens testresultat. ​


Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgiving, kontakt fastlege eller legevakt på telefon 116 117. ​

Vi har kurs og opplæringsmateriell til medarbeidere i forbindelse med pandemien.


På siden finner du også en forklaring på hvordan du logger deg på lærings- og kompetanseportalen hjemme.​

Her er fravær- og årsakskoder i GAT som skal brukes i sammenheng med fravær og overtid/merarbeid/utrykning grunnet korona.

Fraværskoder som skal benyttes under koronautbruddet:

116 - Syk med sykemelding, KORONA
Skal brukes på de som er sykemeldt på grunn av påvist korona, eller er i karantene med sykemelding.

505 - Hjemmekarantene KORONA, jobber hjemmefra
Brukes på de som er i hjemmekarantene, men som kan jobbe hjemmefra. Krever ikke sykemelding, kun avtale med nærmeste leder.

504 – Egenmelding, KORONA
Brukes ved korona-relatert fravær uten sykmelding (smittet eller​ mistenkt smittet). Brukes også ved heldags sykefravær på grunn av vaksinering mot koronavirus og følgetilstand av korona.

Luftveisinfeksjon er i kategorien antatt smittet av koronavirus.

Teller som vanlig egenmelding og kan bare benyttes i inntil 8 dager i arbeidsgiverperioden. 

Hvis ansatt er koronafast i utlandet, er det enten ferie, avspasering eller perm uten lønn til de kommer hjem. 


200 - Barn/barnepasser sykdom
Fra 1. januar 2021 til 31. desember 2022 gjelder følgende:

  • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, men dere har en avtale om delt bosted, får du 20 eller 30 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn du har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager
  • Du kan søke om ekstra omsorgsdager hvis
    • du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet
    • den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt

Viktig presisering: Føring av fravær fra dag 11 må føres på kode 205 sykt barn/barnepasser (med unntak av fravær knyttet til koronaviruset hvor kode 206 eller 208 benyttes).

206 - Sykt barn/barnepasser syk, KORONA
Brukes der man har barn eller barnepasser som er i karantene, eller har fått påvist korona.

Kan også brukes fram til 30. juni 2022 hvis barnet må holdes hjemme fra barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn. Smittevernhensynet kan gjelde barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. I disse tilfellene kan medarbeider bruke omsorgsdager så lenge de må holde barnet hjemme, selv om antall omsorgsdager er brukt opp. Medarbeideren må levere en bekreftelse fra lege om at det er særlige smittevernhensyn som må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Bekreftelsen leveres til nærmeste leder.

Kode 208 Stengt barnehage/skole, KORONA
Brukes når arbeidstaker må være hjemme fordi barnehage/skole/SFO helt eller delvis er stengt på grunn av koronaviruset.

Fram til 30. juni 2022 har barnefamilier rett til flere omsorgsdager dersom de ordinære omsorgsdagene er brukt opp og skolen eller barnehagen stenger på grunn av koronaviruset. Denne rettigheten gjelder for barn i barnehage og på skole til og med det året barnet fyller 12 år.

Ny årsakskode for merarbeid/overtid som skal benyttes under koronautbruddet: 

Årsakskode KORONA 
Er opprettet for registering av overtid/merarbeid/utrykning som følge av korona. Ved bruk av denne skal det også legges inn prosjekt: 1002466 - Påløpte kostnader Korona-virus. Dette må gjøres manuelt av leder på hver godkjenning/registering.

Eksempel på hvordan man legger inn prosjektnummer på en ekstravakt: 

Velg årsakskode «KORONA». I underfane «lønnsberegning» har man egen kolonne for prosjekt, trykk i feltet under prosjekt. Bruk rullegardinmeny for å legge til prosjektet: 1002466 - påløpte kostnader korona-virus.

Ny årsakskode for AML-brudd som skal benyttes under koronautbruddet:

Årsakskode AML KORONA 
Er opprettet for å registrere AML-brudd som følge av korona. Brukes ved alle AML-brudd som kan relateres til koronautbruddet.

Fraværskoder i GAT for registering og kartlegging ifm. utlandsreiser:

Disse kodene skal registreres av leder etter kontakt med medarbeider.

Kode 515 Korona - kommet fra utlandet
Legges inn av leder når medarbeider melder fra om at han/hun er hjemme fra ferie i utlandet. OBS! Registreres på den dagen medarbeideren faktisk kom hjem fra utlandet, ikke den dagen leder mottar beskjed. Registreres som 1 dag.

Kode 516 Korona - testet før start jobb
Legges inn av leder når test er gjort og bekreftet negativ. Registreres som 1 dag. Er dette en arbeidsdag og det ligger oppgaver i GAT på medarbeideren, legg koden på nærmeste fridag med kommentar om datoen testresultatet foreligger.

For medarbeidere som har vært i et land som var grønt ved utreise, deretter blitt rødt og må i karantene, kan fraværskode "504 hjemmekarantene korona, jobber ikke" brukes. Grensen er satt til 10 dager.

Medarbeidere som kommer fra land som er røde og var det ved utreise, må i karantene uten lønn. Her må leder og medarbeider finne ut hvordan dette skal håndteres, enten ved bruk av gjenstående ferie, avspasering eller permisjon uten lønn. Her bruker man fraværskode ut fra hva man blir enige om. 

 
Ved spørsmål, kontakt GAT-hjelpen på GAT-hjelpen@sus.no eller på telefon 515830. 

NB! Det er viktig at leder legger inn koder fortløpende i GAT.

Alle medarbeidere bør ha oppdatert profil i MinGat. Dette gjelder spesielt telefonnummer.

Til deg som mangler mobilnummer i MinGat - slik sjekker du informasjonen din:

Logg inn i MinGat. Trykk på MinGat-knappen oppe til venstre. Velg «profil», deretter fanen «kontaktinfo», trykk på grønn knapp «endre profil», legg inn mobilnummer i feltet «privat mobil» (et nummer du kan nås på hjemmefra). Deretter trykk «lagre».​​​​
 Har avdelingen flyttet?

Noen av postene våre har fått nye funksjoner i forbindelser med koronautbruddet. Ved hovedinngangen er det flere som kan hjelpe deg med å finne frem.
Finn frem til riktig sted her
liste over forskjellige avdelinger. Bilde.