Min jobb - Min GAT

For ansatte

Samleside med informasjon som kan være nyttig for medarbeidere.

MinGat (pålogging hjemmefra)

MinGat (pålogging fra PC på jobb)

MinGat er en personlig webside for deg som er ansatt i Helse Stavanger. Her kan du finne lønnsslippen din, se egen arbeidsplan, sende forespørsel til leder, registrere overtid med mer. Lederen din sørger for tilgang når du blir ansatt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Informasjon om MinGat finner du på www.sus.no/mingat

MinGat hjemmefra

Du kan få tilgang til MinGat hjemmefra ved å bruke 2-faktor autentiseringsløsning. 

For å kunne lese e-post hjemmefra må du være pålogget en autorisert jobb-PC.​

Logg på MinGat (hjemmefra via 2-faktor pålogging)
Slik bruker du MinGat hjemmefra med sikkerhetsløsning

MinGat fra jobb-PC ​​​​

Logg på MinGat (fra PC på jobb)

Aktuelle dokumenter om MinGat

  Har du gløymt passordet til PC-pålogginga eller andre system som du bruker? Sjå korleis du fint kan løyse det sjølv her.

  Dersom du har registrert mobilnummeret ditt i MinGat, kan du motta passord som du, leiar eller kollega bestiller i samlepunktet, på SMS.

  Bestill passord for kolleger

  Gå inn på s​amlepunktet og vel fanen «passord». Finn deg sjølv, eller den du ønskjer å bestille passord til i lista.

  Der kan du velje kva system brukaren treng nytt passord til, og om passordet skal bli tilsendt på SMS eller e-post.

  Dersom brukaren har lagt inn mobilnummeret i MinGat er det altså mogleg å få passordet tilsendt per SMS. Det er mogleg å bestille nytt passord for kollegaer. Det må ikkje gjerast av leiar.

  Passord til MinGat må du bestille i MinGat og ikkje via samlepunktet.​​


  Alle medarbeidere i Helse Stavanger skal ha ID-kort med bilde. Du skal alltid ha på deg kortet synlig for andre. Du får utelvert ID-kort hos kundesenteret, U-etg i F-bygget. Du må ha med deg gyldig legitimasjon.

  ID-kortkontoret har åpent mandag - fredag 07.30-15.00
  Telefon: 51 51 87 00
  Send e-post

  Ta kontakt med kundesenteret dersom du har glemt ID-kortet ditt.

  Kontaktinformasjon til personalavdelingen

  Telefon: 51 51 80 50

  Postadresse
  Helse Stavanger HF
  Personal- og organiasjonsutvikling
  Postboks 8100
  4068 Stavanger

  Besøksadresse
  Hillevågsveien 8
  4016 Stavanger​


  Kundesenteret har åpent mandag - fredag 07.30-15.00
  Telefon: 51 51 87 00
  Send e-post

  ​Du kan søke om parkeringstillatelse dersom du oppfyller fastsatte kriterier. Disse er:

  • reisetid med kollektivtransport overstiger 40 min. eller mer enn to kollektivbytter
  • reisetid med kollektivtransport overstiger 30 min. eller mer enn to kollektivbytter dersom du jobber turnus i pasientbehandling
  • du har barn i barnehagen, 1. eller 2. klasse
  • du er over 62 år
  • dokumentert bevegelseshemmet (legeerklæring leveres bedriftshelsetjenesten)

  Medarbeidere med særskilte behov som per i dag ikke er tatt inn i kriteriene, kan søke transportutvalget om parkeringstillatelse på særskilt grunnlag. Søknaden sendes til parkering@sus.no  

  Søk om parkering her​

  ​Generell parkeringsinformasjon

  Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på tildelt område, men det ingen garanti for at det er ledig parkeringsplass.

  Innvilget parkeringstillatelse er først gyldig når du har aktivert denne hos Aimo Park.  

  Dersom avtalen ikke aktiveres i løpet av to måneder, blir tillatelsen trukket tilbake og du må søke på nytt. 

  Ansattparkering via Aimo

  Parkering uten parkeringstillatelse

  Det selges egen parkeringstillatelse for kveld og natt, som også gjelder for medarbeidere som ikke oppfyller gjeldende kriterier. Kveldsvakt regnes fra klokken 13.00. Nattevakt regnes til klokken 09.00. Parkeringstillatelsen er kun gyldig på Aimo Park sine områder skiltet for medarbeidere.   

  Det selges egen parkeringstillatelse for dagsparkering, som også gjelder for medarbeidere som ikke oppfyller gjeldende kriterier. Denne tillatelsen er gyldig inneværende dag til klokken 09.00 påfølgende dag. Dagsparkeringstillatelsen er kun gyldig på parkeringsområdene Teknikken og Bekketunet. 

  Dersom du oppfyller kriteriene, men kun ønsker å kjøpe dagsparkering en gang i blant, må du søke om parkeringstillatelse for å få tilgang til dette produktet til en redusert pris.    

  Det selges egen parkeringstillatelse for helg og helligdag, som også gjelder for medarbeidere som ikke oppfyller gjeldende kriterier. Denne gjelder i tidsrommet fredag klokken 13.00 til mandag klokken 09.00. På helligdager er parkeringstillatelsen gyldig i tidsrommet 00.00-09.00 påfølgende dag (det vil si 24 timer pluss ni timer ekstra).  

  Du finner disse parkeringsalternativene i appen til Aimo park. Velg parkeringsavtaler – SUS ansattparkering SUS Våland dag/natt/helligdag/sommervikarer. Deretter velger du alternativet du trenger. Du må fylle ut ansatt-/ressursnummer. Dette finner du på lønnsslippen din eller i samlepunktet. Du kan parkere på områdene som er merket ansattparkering på SUS Våland.  

  Kjøpe parkering uten ansattnummer

  Lærlinger, studenter eller andre som enda ikke har fått et ansattnummer, kan møte opp på kundesenteret på SUS for å registrere bilen for den dagen eller perioden de skal være på SUS. Kriterier for kjøp må oppfylles.

  Les mer på sidene til kundesenteret

  Priser

  ​Parkeringstillatelse 2023
  Månedskort 
  Begrenset antall. Søknadspliktig.
  200,- per måned AIMO
  Dagsparkering
  Områdene Teknikken og Bekketunet
  100,-
  75,- dersom du oppfyller kriterier
  AIMO
  Kveld/natt/helg/helligdag 104,- per måned AIMO
  Helg og helligdag 100,- per år AIMO
  Registrering av bil ifm. 
  møtevirksomhet, ansatte fra eksterne lokasjoner og studenter/ 
  elever i praksisperiode
  75,- per dag
  200,- per måned
  SUS kundesenter
  El-billading 75,- per dag (+15% påslag fra Easypark) SUS kundesenter

  Du må ha en aktiv parkeringstillatelse for å kjøpe ladekort
  Mopeder/MC Gratis på angitte plasser
  Andre produkter For andre produkter, som servicebil, særskilt parkering og vaktparkering, ta kontakt med SUS  kundesenter på kunde@sus.no for kriterier, gyldighet og priser.

  Spørsmål om parkering?

  Send e-post til kundesenteret på parkering@sus.no eller ring 51 51 80 00. 

  Sykkelparkering

  Medarbeidere oppfordres til å sykle til jobb, eller benytte kollektivtrafikk. Sykkelparkeringen på Våland er adgangskontrollert. 

  Medarbeidere har anledning til å lease el-sykkel via HjemJobbHjem-ordningen.

  Hjem-Jobb-Hjem (HJH)

  SUS har inngått en HjemJobbHjem-avtale, og det gir deg flere fordeler. Du kan kjøpe en 30-dagersbillett for buss og tog i Rogaland. Denne koster 515 kr for én sone (Nord-Jæren), 815 kroner om du skal reise mellom to soner og 1115 kroner om du skal reise mellom tre eller flere soner.

  I tillegg får du automatisk tilgang til en rekke el-sykler og bysykler.

  Gjennom avtalen tilbyr SUS leasing av elsykler til medarbeidere på SUS. Ordningen skjer over lønnstrekk, og har en varighet på tre år.

  Mer om HjemJobbHjem og registrering finner du på intranettet. 

  Du kan registrere permanent tilgang til trådløst nett når du er på jobb. Du må være på en jobb-PC. 

  Gå til pålo​gging​

  Kontaktinformasjon til Helse Vest IKT 

  Telefon: 55 97 65 40
   
   
   

  SUSBIL 

  Stavanger universitetssjukehus’ bedriftidrettslag (SUSBIL) ble stiftet i 1970, og teller per i dag ca 3200 medlemmer.

   

  ​SUS Fiskeklubb

  SUS Fiskeklubb tilbyr SUS-ansatte billige fiskekort i Bjerkreimselva.   ​

  Turstøvelen

  Vi er en turgruppe for alle ansatte med familie. Vi arrangerer flere turer årlig - både lange og korte, og i naturskjønne omgivelser. Vi arrangerer både skiturer, sykkelturer og fjellturer som du kan melde seg på når du føler for litt frisk luft og mosjon med gode kolleger.

  SUS pensjonistforening

  SUS pensjonistforening er en interesseforening for  tidligere ansatte ved SUS. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser på det sosiale, kulturelle og faglige område.

  Foreningen har faste medlemsmøter den første onsdagen i februar, mars, april, mai, september, oktober og november, julemøte siste onsdag i november.

  Møtene holdes i Frelsesarmeens lokaler i Kongsgaten 50, Stavanger klokken 17.00-19.00 og inngangspenger er  kr. 50 for medlemmer, ikke medlemmer kr. 75. Medlemskontingenten er for tiden på kr. 200.

  Styret består av 7 medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøte avholdes i februar.

  Kontakt: Leder: Bjørg Bjørkelund. E-post: bjorg.bjorkelund@lyse.net. Telefon: 91 61 51 17.
  Nestleder: Åsta Mong Birkeland. E-post: sigmund.birkeland@lyse.net. Telefon: 47 90 04 75.

  Mer informasjon

  På intranett finner du utfyllende informasjon om velferdsordningene.

  S​lutt​​attest

  Sluttattest er en attest som ansatte kan få ved forespørsel til lederen sin når de slutter i jobben.

  Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet.
   
  Les mer om sluttattest i Arbeidsmiljøloven § 15-15 her: § 15-15. Attest (arbeidstilsynet.no)​
   

  Tje​nes​te​​bevis

  Dersom du ikke har fått sluttattest, men trenger et tjenestebevis til søknad på skole eller videreutdanning, kan du få dette fra Helse Stavanger. 
   
  Et tjenestebevis inneholder kun opplysninger om stillingstittel, avdeling/enhet, stillingsprosent/timer og hvor lenge du jobbet i foretaket. Det vil ikke være ytterligere informasjon om arbeidsoppgavene du hadde.
   
  Tjenestebevis er basert på uttrekk av opplysninger fra lønnssystemet vårt. Timer som opplyses i tjenestebeviset er merarbeid opptil 100 %. Overtidsarbeid utover full dag/full uke blir ikke inkludert.

  Til ansatte so​​m ønsker tjenestebevis

  Helse Stavanger har automatisk generert tjenestebevis. Logg på brukeren din på en Helse Stavanger-PC. Gå inn på pulsen og søk på tjenestebevis, her vil du komme til en side med informasjon samt en link som tar deg videre til en IKT-side for bestilling.
   
  Behandlingstiden er 1 uke.
   
  Når tjenestebeviset er generert og signert elektronisk av personalavdelingen, sendes originalen til deg via Digipost.

  Til tidligere a​​​nsatte som ønsker tjenestebevis

  Send en e-post til tjenestebevis@sus.no​.
   
  ​Oppgi ditt fulle navn, fødselsdato og når du var ansatt i Helse Stavanger.
   
  Behandlingstiden er 4 uker.
   
  Når tjenestebeviset er klart og signert elektronisk av personalavdelingen, sendes originalen til deg via Digipost.
  Sist oppdatert 15.05.2024