Parkinsonregisteret henter data fra NPR

Helsepersonell som gjør papirarbeid

Nå henter Parkinsonregisteret noe data fra Norsk pasientregister og reduserer registreringsarbeidet for helsepersonell. Foto: Unsplash.com.


N​orsk Parkinsonregister har etter oppstart hatt vansker med å få inn data fra helsetjenesten på grunn av ressursknaphet og tidsnød i klinikken. For å redusere registreringsbyrden for helsepersonell som har mange oppgaver å løse er det ønskelig at data gjenbrukes fra andre kilder. Nå hentes data fra Norsk pasientregister (NPR) på alle pasienter som er behandlet i spesialisthelsetjenesten, enten i sykehus eller hos avtalespesialister innen nevrologi, med Parkinsons sykdom eller atypisk parkinsonisme. 

Dersom en ikke ønsker at data utleveres til registeret fra NPR eller behandlingssted må man reservere seg mot dette. Reservasjon kan opprettes i personverninnstillingene på Helsenorge eller ved å kontakte registeret. Veiledning finnes også på våre nettsider.
Sist oppdatert 12.04.2023