ParkinsonNet Norge

ParkinsonNet er en nederlandsk modell med mål om best mulige behandlingstjenester til personer med Parkinsons sykdom. Dette oppnås gjennom systematisk sær- og tverrfaglig, praksis-nær opplæring av helsefagpersonell og med stort fokus på kommunikasjon på tvers av faggruppe, helsetjeneste og kommunegrense. ​​I dag er følgende faggrupper med i ParkinsonNet; fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere. Fagpersonene deltar fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og privat sektor.
 
Nettverksmodellen er hentet fra Nederland, og ble i 2017-2019 prøvd ut i Rogaland og Oslo i regi av Helsedirektoratet. ParkinsonNet erfares og beskrives av deltakere under pilotperioden som et viktig tiltak som bør videreføres og videreutvikles. I en samlet
totalvurdering anbefalte Helsedirektoratet videre arbeid med modellen og innføring av ParkinsonNet ​i alle helseregioner i Norge. Implementeringen startet i 2021 og har som mål å være opprettet i hele landet innen 2024.
 
Parkinsons sykdom er en lidelse med mange ulike symptomer, både motoriske og ikke-motoriske. Pasientene krever tverrfaglig oppfølging som er tilpasset hver enkelt siden forløpet og symptombildet kan variere sterkt fra person til person. Målet med ParkinsonNet er å gi best mulig behandling og best mulig livskvalitet til personer med Parkinsons sykdom og parkinsonisme, uavhengig av bosted. 
 
Ved etablering av faglige nettverk oppfordres det til samhandling på tvers av faggrupper og instanser slik at personer med Parkinsons sykdom/parkinsonisme kan få tverrfaglig og individuelt tilpasset oppfølging.

Les mer 

Brosjyre og plakat

Last ned brosjyre

brosjyremini.png


Last ned plakat

 

Sist oppdatert 12.04.2024