Podkast og ny artikkel om ortostatisk hypotensjon ved Parkinsons sykdom

Ylva H. Hiorth ved NKB er gjest i Nurologys nyeste podkast.

Publisert 17.10.2019
Sist oppdatert 30.09.2021

​Podkasten Neurology publiserer i dag tar utgangspunkt i hennes nye artikkel i tidsskriftet om ortostatisk hypotensjon ved Parkinsons sykdom. Dataene er hentet fra de første syv årene av Park Vest-studien.

Funnene i artikkelen tyder på at ortostatisk hypotensjon er svært vanlig blant parkinsonpasienter, med en kumulativ prevalens på hele 65 %. Selv om prevalensen er høy er det likevel bare et fåtall av pasientene som er behandlet med antihypotensive medikamenter.

portrettfoto Ylva Hiorth

Fysioterapeut og ph.d. Ylva H. Hiorth er gjest i denne ukens podkast fra Neurology


For klinikere er det viktigste budskapet at ortostatisk hypotensjon er svært vanlig også tidlig i sykdomsforløpet. Det er derfor viktig å spørre pasienten om tidligere symptomer og blodtrykk. 

Ylva H. Hiorth
portrettfoto Ylva Hiorth

 
Ortostatisk hypotensjon viste seg i arbeidet å være assosiert med høyere alder, lavere skåre på en kogitiv test, og lengre oppfølgingstid. Klinisk signifikant ortostatisk hypotensjon var i tillegg assosiert med høyrere levodopaekvivalent-doser hos pasienten.

Artikkelen finnes på neurology sine nettsider der også podkasten kan høres og lastes ned