ParkVest trukket fram i nasjonal forskningsrapport

De regionale helseforetakene har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet levert en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. ParkVest-prosjektet, administrert fra NKB, er her trukket frem.

Publisert 30.06.2017
Sist oppdatert 05.07.2017

​ParkVest-prosjektet  er blant 18 forskningsprosjekter  trukket frem i rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste". Rapporten omhandler spesielt pasientnære prosjekter som synliggjør pasientens innvirkning på helsetjenesten.

Les artikkelen om ParkVest eller hele forskningsrapporten.

Mer informasjon om ParkVest.