ParkisPodden - podkastserie om Parkinsons sykdom

Norsk Parkinsonforbund har laget en serie podkaster om Parkinsons sykdom, hva det er og hvordan det er å leve med denne sykdommen. Fra NKB bidrar flere fagfolk med kunnskap og veiledning.

Publisert 01.06.2018
Sist oppdatert 19.02.2021
En blå logo med hvit tekst

Parkinsons sykdom er en sykdom med mange ulike sider. Symptomene spenner over et vidt spekter og pasientene har behov for veiledning om hvordan en kan håndtere en rekke utfordinger relatert til symptomer og behandling.

Norsk Parkinsonforbund har laget en podkastserie der de blandt annet snakker med ulike fagfolk om temaer relatert til sykdommen. Fra NKB medvirker Michaela D. Gjerstad, Kenn Freddy Pedersen og Aleksander H. Erga.

De ulike podkastene har disse temaene:

​• Hva er Parkinsons sykdom?
• ParkinsonNet (helseminister Bent Høie i samtale med generalsekretær Magne Wang Fredriksen).
• Å leve med parkinson
• Parkinson og fysioterapi
• Parkinson og musikkterapi
• Impulskontroll og apati ved Parkinsons sykdom
• Angst og depresjon ved Parkinsons sykdom
• Søvn og Parkinsons sykdom
• Stamcellebehandling og parkinson
• Oppsummerende episode


Mer informasjon finnes på nettsidene til Norsk Parkinsonforbund.