Første dagsamling gjennomført i Rogaland

ParkinsonNet

Et nesten fulltallig kull med ParkinsonNet-deltakere var nylig samlet til sin første dagsamling. Mange kunne berette om å "ha sett lyset" etter  gjennomgått basiskurs.

Publisert 31.01.2018
Deltakere på ParkinsonNet

23. januar ble det arrangert dagsamling i ParkinsonNet i Rogaland. Dette var den første samlingen etter at fysioterapeutene, logopedene, ergoterapeutene og sykepleierne gjennomgikk basiskurset i høst.

Mange av deltakerene kunne fortelle at de opplevde å ha fått nye verktøy i sine møter med pasientene, både i form av undersøkelsesmetoder og struktur, og ikke minst økt selvtillit og tro på egen rolle og at små grep kan gjøre en stor forskjell. Økt forståelse for pasientgruppen og bedre  tilrettelegging for den enkelte pasient enn tidligere var noe som gikk igjen i tilbakemeldingene. Bare det å påse at pasientene får medisiner til rett tid representerer økt kvalitet i tjenesten. Å spre  kompetanse og bevissthet videre ut i tjenestene til dem som ikke har deltatt på kurs kjennes meningsfullt for mange. En ser også at kunnskapen en får med seg fra ParkinsonNet har en "spill-over" effekt på andre pasientgrupper, noe som også gir økt motivasjon og inspirasjon.

Flere opplever stadig utfordringer når det kommer til samhandling mellom tjenestene, spesielt i skjæringspunktet mellom det offentlige og det private, men flere opplever også at det er vanskelig å få tilstøtende faggrupper inkludert i tjenestene for den enkelte pasient. Informasjonsflyten kan fortsatt bli vesentlig bedre og en del føler også på en manglende struktur for henvisning, samarbeid og informasjonsflyt. En kommunal koordinator for dette hadde vært verdifullt, mente mange. En utfordring er at mange pasienter får tilgang til et større tjenestetilbud for sent i sykdomsforløpet og et ønske er at en løfter fokus på tilrettelegging og tidlig innsats for best mulig utbytte.

Fysioterapeut Ylva Hiorth og ergoterapeut Mette Svela går nå i gang med opplæring med de nederlandske utviklerne av modellen og får tittelen ParkinsonNet-trenere. Begge har utstrakt kompetanse innen fysio- og ergoterapi og skal fremover være tilgjengelige for fagpersoner som ønsker veiledning og råd i utfordrende pasienttilfeller.

Bildet som tegnes etter samlingen er at ParkinsonNet allerede har hatt en positiv påvirkning i regionen, både for fagpersoner og pasienter. Likevel er det fortsatt utfordringer å ta tak i. Men disse utfordringene er det mange flotte og engasjerte mennesker som fortsetter å jobbe med.