Ny utgave av tidsskriftet MOVE

En ny utgave av tidsskriftet MOVE er nå klar. I nummeret finner du blant annet fyldig omtale av ParkinsonNet.

Publisert 18.12.2019
Sist oppdatert 07.12.2021

MOVE nr 2 2019.png
Annet stoff i bladet omfatter et portrett av statssekretær Anne Grethe Erlandsen, anbefalinger vedrørende bruk av cannabis ved Parkinsons sykdom og status for arbeidet med Norsk Parkinsonregister. I tillegg finnes et ph.d.-portrett og småstoff.

God fornøyelse!