Ny utgave av Nyhetsbulletin

Høstens utgave av Nyhetsbulletin er endelig klar. Nummeret er det første samarbeidet mellom NKB og NorModis om tidsskiftet.

Publisert 24.11.2017
Sist oppdatert 30.11.2017

Forside Nyhetsbulletin

I dette nummeret av Nyhetsbulletinen kan du lese om genetisk testing innen diagnostisering av Parkinsons sykdom, et tema som reiser en del utfordrende problemstillinger. Ellers finnes stoff om MR-diagnostikk, nye behandlingsalgoritmer, kroppsvekt og glaukom. Pilotprosjektet ParkinsonNet, som skal heve kompetansen og bedre samhandlingen mellom ulike yrkesgrupper, omtales til sist i utgaven.