Helseministeren besøkte ParkinsonNet i Rogaland

Bent Høie deltok i ParkinsonNet Rogaland sin dagsamling på SUS 8. mai. Det ble en fin samtale mellom fagfolk, brukere og statsråd.

Publisert 14.05.2018

Bent Høie fikk høre engasjerte brukere som fortalte om bedre oppfølging etter at pilotprosjektet startet opp, og fagfolk som beskrev en mer fokusert og strukturert håndtering av en sammensatt pasientpopulasjon. Helseministeren fokuserte i sitt innlegg på at pasienten må være en likeverdig partner i møtet med helsetjenestene, og at all kompetanse må verdsettes, også pasientens.

ParknisonNet koordinator Michalea Gjerstad sammen med Bent Høie og Guido Alves

ParkinsonNet-koordinator Michaela Gjerstad sammen med Bent Høie og leder ved NKB, Guido Alves.
(Foto: Veslemøy H.Frantzen)

Det er store forventninger til arbeidet dere gjør

Bent Høie

​ParkinsonNet-deltakerene satte stor pris på at helseministeren tok seg tid til å diskutere ParkinsonNet med dem.

Bent Høie lytter til erfaringen fysioterapeutene har gjort