Forskningspris til Guido Alves

Fredag 15. juni ble årets forskerpriser delt ut i Aulaen ved Stavanger universitetssjukehus.  Gudio Alves fikk overrakt prisen "Årets forsker". Forskningsprisen tildeles en enkelt forsker eller et forskningsmiljø som har bidratt vesentlig til forskningen ved SUS. Hovedpersonen selv var glad og beæret over anerkjennelsen.

Publisert 15.06.2018
Sist oppdatert 02.06.2023
Prisvinnere ved utdeling av forskningspriser

Prof. Alves med Adm. dir. Inger Cathrine Bryne, Sven Skeie og vinner av publikasjonsprisen Bjørn Barstad

Forskningsprisen på 40.000 kroner har vært delt ut nesten årlig siden 1992. Midlene skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet og deles ut til forskere/forskningsmiljøer som har bidratt vesentlig til forskning ved Stavanger universitetssjukehus.

Guido Alves er til daglig ansatt som leder av NKB og har i tillegg en professor II stilling ved Universitetet i Stavanger. Han er opprinnelig tysk og kom til Norge etter fullført medisinutdanning hjemme i Tyskland. I 2001 havnet han, litt tilfeldig, i Stavanger på Nevrologisk avdeling og startet her sin karriere innen faget. Arbeidet hans har i hovedsak omhandlet Parkinsons sykdom og har foreløpig resultert i 66 vitenskapelige publikasjoner, samt flere kandidater veiledet til doktorgrad. Han er leder av Park Vest-studien, en foregangsstudie innen Parkinsonforskningen, som startet rekruttering på midten av 2000-tallet. Studien er fortsatt pågående, har etterhvert en enorm mengde data, og er unik i sin kompletthet og bredde i datamaterialet. Studiens kombinasjon av kliniske og biologiske data gjør studien og forskningsgruppen svært attraktiv som samarbeidspartner både nasjonalt og internasjonalt.

Professor Alves trakk i sin takketale frem den uvurderlige støtten Norges Parkinsonforbund har gitt forskningen ved NKB. Han takket også alle sine kollegaer, samarbeidspartnere og støttespillere, og avsluttet med å poengtere at alene får man svært lite til.

Guido Alves sammen med avdelingsjef Elin Forsaa

Guido sammen med avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling, SUS Elin B. Forsaa

Alle ved NKB gratulerer så mye med velfortjent pris!

Gjennom forskningen ønsker jeg å bidra, på kort og lang sikt, til bedre kunnskap om sykdommen, bedre diagnostikk, og selvfølgelig bedre behandling og omsorg.

Prisvinner Guido Alves