Den litt større parkinsonboken

Utgitt av Den norske nevrolitterære klubb 2019. Bind 1, 72 sider Bind 2, 100 sider.

Publisert 08.06.2020
Sist oppdatert 02.06.2023

«Den litt større parkinsonboken» er en videreføring av «Den lille parkinsonboken» som ble utgitt i 2015. Boken er først og fremst ment som informasjon til pasienter, pårørende og andre interesserte. Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom og behovet for informasjon varierer i sykdommens ulike faser. 


Utgivelsen er delt i to bind. «Bind 1: Parkinsons sykdom og andre former for parkinsonisme» og «Bind 2: Komplisert parkinsonisme». 

Den litt større parkinsonboken, del 1
 


Bind 1 viser en oversiktlig innføring i sykdommen og gir nyttig informasjon når diagnosen stilles og gjennom de første årene av sykdommen. 


Den lsitt større parkinsonboken, del 2


Det andre bindet inneholder informasjon som kan være viktig i et mer langtkommet sykdomsforløp og tar for seg ulike problemstillinger og utfordringer som kan dukke opp og behandling av disse.

Forfatterne av boken er nevrologene Espen Dietrichs og Antonie Giæver Beiske som begge har lang og bred erfaring med behandling av Parkinsons sykdom. Boken er utgitt av Den norske nevrolitterære klubb med økonomisk støtte fra Abbvie.

Boken kan lastes ned ved å klikke på bildene over eller bestilles i trykket versjon via hjemmesiden til Norges Parkinsonforbund (boken er gratis, frakt tilkommer).