Norsk Parkinsonregister henter data fra NPR

En person som skriver på et stykke papir
Norsk Parkinsonregister henter data på alle pasienter med Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonisme direkte fra Norsk pasientregister. Foto: Unsplash.com


N​orsk Parkinsonregister inneholder nå data om mange pasienter med diagnosene Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonisme. Likevel er det en del som ikke er inkludert ved noen behandlingsenheter, for eksempel dem som får behandling hos avtalespesialister i nevrologi. For å sikre at alle pasienter blir inkludert uansett hvor de bor i landet eller får behandling,  hentes nå data automatisk fra Norsk pasientregister (NPR). 

Samtidig reduseres registreringsbyrden for helsepersonel som har mange oppgaver å løse. Det er en villet strategi å gjenbruke data fra andre kilder. Data hentes på alle pasienter som er behandlet i spesialisthelsetjenesten, enten i sykehus eller hos avtalespesialister innen nevrologi, med Parkinsons sykdom eller atypisk parkinsonisme. 

Dersom en ikke ønsker at data utleveres til registeret fra NPR eller behandlingssted må man reservere seg mot dette. Reservasjon kan opprettes i personverninnstillingene på Helsenorge eller ved å kontakte registeret. 

Sist oppdatert 09.11.2023