Datainnsamling via Helsenorge

I 2021 starter innsamling av data direkte fra pasientene i Parkinsonregisteret, såkalte pasientrapporterte data. For å få tilsendt spørreskjemaene fra registeret må pasientene være aktive på Helsenorge.

Skjermdump fra Helsenorge sine nettsider


Alle pasienter som er registrert i Parkinsonregisteret vil fra 2021 få tilbud om å svare på spørreundersøkelser, dersom de er aktive på portalen Helsenorge. 

Spørreskjemaene utfyller opplysningene legen har lagt inn om deg i registeret og inneholder spørsmål om deg og bakgrunnen din, helsen din, diagnose, symptomer og behandling. Det er også spørsmål om medisinbivirkninger og hvor fornøyd du er med tilbudet du mottar i helsetjenesten. 

Ved å svare på spørreskjemaene har du selv mulighet til å si meningen din om tilbudet du får, og slik avdekke mangler, georgrafiske forskjeller og uberettiget variasjon. Disse dataene vil bidra i arbeidet for å bedre kvaliteten på tjenestene pasienter med Parkinsons sykdom og atypiske parkinsonistiske lidelser mottar. 

Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til det å benytte de digitale tjenestene fra Helsenorge. Din stemme teller!

Sist oppdatert 13.02.2023