Dystoni

Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse og er et fellesnavn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved langsomme, ufrivillige og vridende muskelbevegelser som kan gi unormale, låste kroppsstillinger.

Et nærbilde av en babys fot

​Dystonien kan være primær, hvor den oppstår uten kjent årsak, eller sekundær hvor den skyldes bruk av dopaminblokkerende medikamenter eller som et ledd i annen hjernesykdom f eks Parkinsons sykdom. Man skiller mellom fokale (øyelokkspasme, kjevespasme, stemmebåndsspasme, torticollis og skrivekrampe) segmentale (to kroppsdeler innvolvert) og generaliserte (hele kroppen) dystonier.

Forekomst

Studier viser at forekomsten av fokale og segmentale dystoner er minst 30 pr 100.000, men tallet er trolig mye høyere. Forekomsten av generaliserte dystonier er på 0-4 pasienter pr 100.000, men mange blir ikke diagnostisert pga varierende klinisk bilde.

Årsak

Årsakene til dystoni er ukjent. Imidlertid er generalisert dystoni i noen tilfeller arvelig.

Behandling

Fokal og segmental dystoni kan behandles effektivt med intramuskulære botulinumtoksininjeksjoner. Alvorlige, generaliserte dystonier kan behandles med implantasjon av elektroder i det aktuelle området i hjernen.

Er du pasient og vil vite mer om dystoni besøk sidene til Norsk Dystoniforening.

Sist oppdatert 14.06.2022