Illustrasjon av en hjerne.

Senter for bevegelsesforstyrrelser

Kontakt Senter for bevegelsesforstyrrelser

​Senter for bevegelsesforstyrrelser er lokalisert ved Stavanger universitetssjukehus. Tjenesten ble opprettet som en kompetansetjeneste av Helse- og omsorgsdepartementet i 2003 for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av sykdomsgruppene Parkinsons sykdom, dystoni og tremor, og bidra til likeverdig tilgang til kompetansen i hele landet. I 2023 ble tjenesten omgjort til et nasjonalt kompetansenettverk. Vi har hovedfokus ut mot spesialisthelsetjenesten, men virksomheten driver også aktivitet mot andre grupper.

​Senter for bevegelsesforstyrrelser samarbeider tett med Norges Parkinsonforbund og Norsk Dystoniforening. Er du pasient eller pårørende og ønsker informasjon rettet mot din gruppe, anbefaler vi www.parkinson.no og www.dystoni.no.

Nettverket retter seg både mot helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og pårørende, og skal bidra til helhetlige behandlingsforløp mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og økt kvalitet på tjenestene gjennom forskning, kunnskapsformidling og utvikling av nasjonale kvalitetsregistre. Norsk Parkinsonregister og biobank ble opprettet i 2016. Nettverket skal bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det kan etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

​Senter for bevegelsesforstyrrelser skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

• Bygge opp og formidle kompetanse

• Overvåke og formidle behandlingsresultater gjennom f. eks. kvalitetsregister og biobank

• Delta i forskning og etablering av forskernettverk

• Bidra i relevant undervisning

• Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere 

• Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

​Senter for bevegelsesforstyrrelser​ har etablert en faglig referansegruppe med representanter fra alle landets regionale helseforetak og brukerrepresentant. NKB rapporterer årlig til Helsedirektoratet om sin virksomhet. 

 

Ansatte

​Guido Alves, leder/nevrolog, professor
Karen Rinden Simonsen, administrativ leder

Ellen Thinn Bjordal, studiesykepleier
Aleksander H. Erga, psykolog/post doc.
Eldb​jørg Fiske, spesialkonsulent, ph.d.
Veslemøy Hamre Frantzen, førstekonsulent/sykepleier
Monica Helland, studiesykepleier
Michaela D. Gjerstad, nevrolog, overlege/førsteamanuensis
Jodi M. Grødem, forsker, ph.d.
Ylva H. Hiorth, fysioterapeut, ph.d.
Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog/ph.d-stipendiat
Johannes Lange, forsker, ph.d.
Linn Silje Wathne Oftedal, post doc.
Kenn Freddy Pedersen, nevrolog/overlege. Daglig leder Norsk Parkinsonregister og biobank
Christina Pedersen, ph.d.-stipendiat
Aleksandra Szwedo, ph.d.-stipendiat
Maria Camila Gonzalez Velez, ph.d.-stipendiat

Referansegruppen

Ole Bjørn Tysnes, Helse Vest - Leder av referansegruppen
Roar Fjær, representant Helse Midt-Norge  
Espen Benjaminsen, representant Helse Nord  
Espen Dietrichs, representant Helse Sør-Øst  
Guido Alves, representant Helse Vest  
Krisztina Johansen, representant Helse Sør-Øst  
Norges Parkinsonforbund, brukerrepresentant

Parkinsons sykdom - les mer her

Dystoni - les mer her

Tremor - les mer her

​Finn kartleggingsskjema til ditt behov her.

​​Ønsker du å delta i forskning? Les mer under Forskning​.​

Bacilus subtilis-studien

Senter for bevegelsesforstyrrelser gjennomfører i samarbeid med University of Edinburgh en studie som skal teste om B. subtilis PXN21 påvirker tarmbakterier og spesifikke blodproteiner hos personer med Parkinsons sykdom.

Les mer om studien her
Ikon

Pro-DLB studien

Vil du delta i viktig forskning på hjernesykdommer?

Vi ønsker å finne nye og viktige sykdomstegn i tidlig fase av Parkinson sykdom og demens med Lewy legemer.

Dette er viktig for å kunne oppdage sykdommene tidlig og for å kunne utvikle bedre behandling.

Finn ut mer om studien (helse-stavanger.no)
bilde av en hjerne

​Senter for bevegelsesforstyrrelser på Twitter

​Senter for bevegelsesforstyrrelser og forskningsgruppen er på Twitter! Følg oss for nyheter og forskning om Parkinsons sykdom.
Følg oss her
Twitter logo

Aktuelt

    Sist oppdatert 16.04.2024