Forskning

En viktig oppgave for Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) er forskning. Fagmiljøet i Stavanger har sin tyngde innenfor forskning ved Parkinsons sykdom

En stor gruppe lys
Parkinsonforskningen i Stavanger startet rundt 1990 og har gradvis utviklet seg til å bli omfattende og NKBs forskningsgruppe fikk i 2004 Helse Vests forskningspris for beste forskningsmiljø på Vestlandet. Også etter dette har utviklingen vært betydelig. Opprinnelig var forskningen basert på klinisk-epidemiologiske metoder, men har senere også omfattet translasjons- og basalforskning i relasjon til den øvrige forskningen ved NKB.

All forskning ved NKB tar utgangspunkt i pasientproblemstillinger, og vi ønsker å drive forskning som kan bidra til bedre helse og livskvalitet for de pasientgruppene vi arbeider med. Forskningsgruppen ved NKB er i dag et ledende internasjonalt senter innen parkinsonfeltet. Gruppen er tverrfaglig og arbeider med klinisk, translasjonell og basalforskning. Gruppens målsetning er å være blant de fremste parkinsonforskningsgruppene i Skandinavia.


Ønsker du å delta i viktig forskning på hjernesykdommer? Ta en titt på våre prosjekter her under.


 Målet med studien er å undersøke om kognitiv atferdsterapi gitt over internett har effekt på psykiske vansker hos folk med Parkinsons sykdom. Les mer her.

​​Vi ønsker å finne nye og viktige sykdomstegn i tidlig fase ved Lewy-legeme sykdom (Parkinson sykdom og demens med Lewy-legemer).

Har du Parkinsons sykdom? Vi skal teste et nytt norsk undersøkelsesverktøy for Parkinsons sykdom (MDS-UPDRS). Les mer om studien her​.

​​Vennligst ta kontakt med NKB på e-post: nkb@sus.no

The ParkWest Study

ParkVest - studien er en unik studie internasjonalt som følger både personer med Parkinsons sykdom og kontrollpersoner over lengre tid.
Les mer om studien her
Logo ParkVest

Doktorgrader ved NKB

Her finner du en oversikt over avlagte doktorgrader som utgår fra NKB.
Se oversikt her
Foto: Bilde av avhandling
Sist oppdatert 16.11.2022