Bacilus subtilis og Parkinsons sykdom

Forskning på dyr (C. elegans-ormer) har vist at inntak av ett spesifikt probiotikum, Bacillus subtilis PXN21, kan bremse og reversere opphopningen av alfa-synuklein.

En gruppe mennesker som står ved siden av en stor tegneserie

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom der nerveceller gradvis dør over tid. Årsaken til dette er usikker, men opphopning av proteinet alfa-synuklein inne i nervecellene ansees å være en viktig del av patologien. Forskning har funnet at tarmfloraen hos personer med Parkinsons sykdom signifikant skiller seg fra den man finner hos friske kontroller, og at opphopning av alfa-synuklein kan påvises i mage-tarmkanalen så tidlig som 20 år før faktisk sykdom.

Forskning på dyr (C. elegans-ormer) har vist at inntak av ett spesifikt probiotikum, Bacillus subtilis PXN21, kan bremse og reversere opphopningen av alfa-synuklein.

Senter for bevegelsesforstyrrelser har nå i samarbeid med University of Edinburgh startet en studie som skal teste om B. subtilis PXN21 påvirker tarmbakterier og spesifikke blodproteiner på en måte som kan påvirke opphopningen av nettopp det skadelige proteinet alfa-synuklein hos personer med Parkinsons sykdom.

Studien skal rekruttere 52 personer med Parkinsons sykdom fra Stavanger i Norge og Edinburgh i Skottland.

Hvem kan delta?

Deltagere må være 50 år eller eldre, diagnostisert med Parkinson sykdom og bo i Rogaland. Alle interesserte vil ha en samtale med sykepleier og få god muntlig og skriftlig informasjon før inklusjon.


Hva innebærer det å være med i studien?

Alle som inkluderes i studien blir enten plassert i en gruppe som får probiotikum (kosttilskudd) eller en gruppe som får et placebo-produkt​.

Deltagelse innebærer følgende:

  • Du vil ta én kapsel én gang daglig i 24 uker
  • Du vil ha to telefonkonsultasjoner​ med studiesykepleier
  • Du vil møte til tre undersøkelser inkl. blodprøver på Stavanger universitetssjukehus
  • Du vil samle inn tre avføringsprøver hjemme


Ønsker du å delta eller har spørsmål til studien?

Ta kontakt med oss på e-post nkb@sus.no eller telefon 51 51 56 01.

Sist oppdatert 16.04.2024