Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning

Stayer: Forskning og innovasjon til pasientens beste

Hvert år blir det gitt ut en nasjonal rapport om forsknig og innovasjon til pasientens beste.

Publisert 15.09.2022


Aleksander

Stayer studien er valgt ut til å være en av prosjektene i denne rapporten. I tillegg fikk Alek

Aleksander
sander Hagen Erga gleden av å presentere Stayerstudien for regjeringen 1 juni, noe som fanget interessen hos flere. 

Regjeringen - fremlagt rapport 1 juni