Stayer - Traumer

Ny artikkel av Anna Belfrage om traumer og post-traumatiske vansker

Anna Belfrage sitt arbeid med traumer og post-traumatiske vansker blant deltakere i Stayer-studien publisert i tidsskriftet NAD.

Publisert 11.11.2022

​​

En person som står foran en vegg dekket av graffiti

Artikkelen bygger på data fra N=106 deltakere i Stayer-studien. I dette arbeidet finner vi en svært høy forekomst av både barndomstraumer (72.3%) og livstidstraumer (94.4%). Post-traumatiske symptomer er utbredt for både pasienter som har kommet seg fra tidligere rusbruk og pasienter som ruser seg, mens omtrent 25 % av deltakerne skårer over cut-off for PTSD på spørreskjemaet PCL-5. Kvinner hadde høyere forekomsten av opplevelser av seksuell aggresjon og fysisk neglekt i barndommen.  ​

Les hele artikkelen her!​