Helse Stavanger HF søker medarbeidere til ny Akutt TSB sengepost

Publisert 23.08.2022

I den forbindelse rekker vi ivrig opp hånden og minner om at det er kort vei til ledende forskning på rusfeltet og muligheter for å delta i forskning og fagutvikling: «Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en spennende og innovativt avdeling, der det legges til rette for faglig utvikling. ARA er vertskap for regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), KVARUS (Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler) og BrukerPlan (kartleggingsverktøy for rusmidelmisbruk og psykiske helseproblemer i kommunene).»