Alkohol og Helse i allmennpraksis

Er det greit å spørre om alkohol?

I Norge drikker folk flest alkohol. Både andelen som drikker alkohol og mengden den enkelte drikker har økt betydelig siden 90-tallet.

Publisert 02.07.2021
Sist oppdatert 19.06.2023
Et par glass med væske i og en stein i bakgrunnen

​Torgeir har i sin forskning, gått gjennom hvordan pasienter og befolkningen oppfatter det å bli spurt om alkoholvaner. Et av hovedfunnene i begge undersøkelsene som er blitt gjennomført, er at folk flest faktisk synes det er helt greit å bli spurt om alkoholvaner og at helsepersonell ofte mistolker at pasienten kommer til å syne det er ubehagelig.

Les artikkelen Torgeir har publisert i den norske legeforening her!