Bli med på rusfeltets fagkonferanse om hjertet og rus 18. - 19. januar

På denne brede fagkonferansen ser vi blant annet nærmere på hvordan hjertemuskelen påvirkes av rusbruk, hvordan stigma og kulturtilhørighet påvirker oss og hvilke etiske vurderinger som ligger til grunn for behandlingen vi gir.

Publisert 29.11.2022

Konferanse jan 2023 v2.png (thumbnail).png


Vi får høre og se helsearbeidere, forskere, jurister, brukere, forfattere fra hele landet belyse rusfeltet fra ulike vinkler. Fra KORFOR bidrar forskningsleder Torgeir Gilje Lid med  «Hjertehelse og rusbruk» og PhD-stipendiat Einar Furulund med «Hjertehelse - Trening som medisin i behandling».

Konferansen arrangeres i Bergen 18. og 19. januar 2023. 

Hele programmet og påmelding finner du her​