Ny artikkel om vennskap og recovery

Utvikling av vennskap er avgjørende for alle mennesker, og er også svært viktig i recovery-prosesser for mennesker som har hatt en problematisk rusbruk. Disse prosessene finnes det for lite kunnskap om. I denne artikkelen ble 17 mennesker intervjuet om hvordan de opplevde prosessen med å utvikle vennskap. Deres erfaringer bidrar med kunnskap om hva som kan hindre og støtte at vennskap blir utviklet. Mariann Iren Vigdal er førsteforfatter.

Publisert 09.04.2024
mariann