— Vær obs på traumer tidlig i rusbehandling

I en samtale med Berit Simenstad i RUS&SAMFUNN viser forskningsleder i KORFOR, Aleksander Hagen Erga, til to ting som ofte får for lite oppmerksomhet: traumeforståelse i tidlig behandling og søvnproblemer i recoveryprosessen. Erga tar utgangspunkt i funn fra to av publikasjonene fra 2022, basert på data fra Stayerstudien.

Publisert 19.01.2023
Portrettbilde av Aleksander Hagen Erga
Forskningsleder Aleksander Hagen Erga, KORFOR.

Han peker på at over 70 prosent av informantene har traumer fra barndommen og 94 prosent har opplevd traumer i løpet av det videre livsløpet.

Tallene fra søvnstudien viser at hele 79 prosent søvnproblemer. Etter ett år, rapporterte 60 prosent om vedvarende søvnproblemer. 

— Selv om det er en nedgang, er den svært liten sammenlignet med andre områder hvor vi ser en mye større bedring i løpet av recovery-forløpet. Både den fysiske, psykiske og kognitive tilfriskningen er mye sterkere enn det vi ser når det gjelder vedvarende søvnproblemer, understreker Erga.