Lokal implementering

Arbeidet med implementeringen av KvaRus i den enkelte juridiske enhet og behandlingsenhet må selvsagt tilpasses lokale forhold. Her tar vi opp noen tema som vi mener er viktige i implementeringsarbeidet.

Ledelsesforankring og informasjon

Det er viktig at ledere på ulike nivå gjør seg kjent med informasjonen på denne nettsiden. Det er også viktig at de gjør seg kjent med Forskriften om medisinske kvalitetsregistre (se Forskrift om medisinske kvalitetsregistre), fordi det er denne forskriften som utgjør det juridiske grunnlaget for KvaRus. Om nødvendig kan Registerkontakten i virksomheten be oss i Registerledelsen om å delta via Skype/video på møte med lederne i virksomheten for å svare på spørsmål eller komme med råd om hvordan en kan gjennomføre implementeringen av KvaRus i virksomheten.
Til sammen bør dette danne grunnlaget for at ledere kan informere sine ansatte om KvaRus og hvordan implementeringen av KvaRus er planlagt gjennomført i egen virksomhet.

Opplæring av KvaRus-kontakter

Registerkontakten er, sammen med lederne av de ulike behandlingsenhetene, ansvarlige for å utpeke en KvaRus-kontakt for hver behandlingsenhet (se Roller: Oppgaver og rettigheter). Etter at en har gjennomført den første generelle informasjonen til de ansatte i virksomheten, bør Registerkontakten være ansvarlig for å gjennomføre en egen opplæring for KvaRus-kontaktene. Det viktigste hjelpemiddelet i opplæringen er e-læringskurset (KvaRus Registrering e-læring), demo-versjonen av KvaRus (se Brukertilgang og innlogging, Innlogging for opplæring), og informasjonen på denne nettsiden. Opplæringen kan med fordel foregå med deltakerne samlet, slik at en både kan gå gjennom e-læringskurset sammen og deretter sammen kan sitte å øve seg på registrering i demo-versjonen av KvaRus.

Avklare roller og oppgaver

Neste trinn i implementeringsprosessen er å avklare hvilke roller og oppgaver den enkelte behandlingsenheten og behandleren skal ha i KvaRus. Utgangspunktet er, slik det er forklart andre steder på denne nettsiden, hvilke roller og oppgaver behandlingsenhetene og behandlerne har i pakkeforløp TSB. De som har i oppgave å gjennomføre basiskartlegginger i pakkeforløp har også som oppgave å gjennomføre basisregistrering i KvaRus. De som har som oppgave å gjennomføre evalueringspunkt/samarbeidsmøter i pakkeforløp har også som oppgave å gjennomføre målepunkt i KvaRus. Og de som har som oppgave å gjennomføre avslutningssamtaler i pakkeforløp, har også som oppgave å registrere avslutningsregistreringer og ett års oppfølging i KvaRus.

Når en har avklart hvem som skal ha rollen som behandler i KvaRus, må KvaRus-kontakt eller Registerkontakt sende oss i registerledelsen en e-post (til janne.arstad@sus.no ) med en oversikt over navn og hvilken behandlingsenhet den enkelte tilhører. Nå kan både behandlere, KvaRus-kontakter og Registerkontakt gå inn på KvaRus-nettsiden i Norsk Helsenett og søke om tilgang til systemet. Hvordan dette gjøres kan dere se under Brukertilgang og innlogging.

Opplæring av behandlere

Når roller og oppgaver er avklart, er tiden inne til å gjennomføre opplæringen av behandlerne, det vil si de som skal stå for selve registreringsarbeidet sammen med pasientene. Denne opplæringen kan foregå med samme hjelpemidler og på samme måte som for KvaRus-kontaktene.

Informasjon til lokale brukerutvalg

Vi fra registerledelsen har ansvar for å formidle informasjon om KvaRus til brukerorganisasjoner og til potensielle og aktuelle pasienter gjennom tilpasset informasjonsmateriell. Oppdatert informasjon og brosjyrer vil foreligge innen 1.februar 2022.​ Under Ressurser kan dere også finne brosjyren på engelsk, polsk og samisk. Brosjyrene i papirformat kan bestilles ved henvendelse til sveinung.dybvig@sus.no.

Den enkelte pasient vil jo også få mye informasjon om KvaRus i forbindelse med gjennomgangen av ​ informasjonsskrivet som er relatert til innhenting av samtykke.

I tillegg er det viktig at lokale brukerutvalg får en god informasjon om KvaRus. Da kan en bruke all tilgjengelig informasjon på denne nettsiden og gjerne også gå igjennom demo-versjonen av KvaRus.

Oppfølging og evaluering

Nytten av KvaRus  er avhengig av god og tilpasset tilbakemelding av resultater fra registreringene. Det er viktig at både ledere, Registerkontakt og KvaRus-kontakter er aktive i å gjøre seg bruk av de ulike kanalene for tilgang til resultatene. Bruk av resultatene bør være en del av den lokale planen for implementeringen av KvaRus.

Ut over i 2020 og videre vil vi i registerledelsen organisere ulike typer virtuelle og fysiske samlinger for å høre og diskutere erfaringer om alle deler av implementeringen og bruken av KvaRus.

Sist oppdatert 03.01.2022