Brukertilgang og innlogging

KvaRus finnes i to versjoner, en demo-versjon som skal brukes i informasjonsarbeid og ved opplæring, og den versjonen som skal brukes i registreringen av reelle pasienter. Her er informasjonen du trenger for å kunne ta i bruk de to versjonene.

Innlogging i demo


Demo-KvaRus skal brukes i informasjonsarbeid og ved opplæring. HUSK: Du må kun legge inn fiktive pasienter i demo!

Slik logger du deg på i demo

 1. Skriv inn https://mrsdemo.hemitdev.org/KvaRusregister/​  i adressefeltet i nettleseren (Chrome og EDGE er anbefalt, men også andre kan brukes).
 2. Velg alternativet Test ldp  (nederst i listen)
 3. Skriv inn det fiktive fødselsnummeret du har fått tilsendt fra oss (spør KvaRus-kontakten hvis du ikke har fått det)
 4. Logg deg inn som «Registeransvarlig» i din virksomhet (det kommer opp en liste med alle virksomheter som skal registrere i KvaRus)

Du kan nå begynne å teste ut KvaRus, men vi anbefaler deg å gå igjennom e-læringskurset før du begynner:  KvaRus Registrering e-læring​Hvis dere er flere som er inne i demo samtidig, vil det fungere fint, så lenge dere ikke prøver å gå inn i samme skjema på samme pasient.

Tilgang til og innlogging i MRS-Kvarus

MRS-KvaRus er altså navnet på den versjonen som skal brukes i registreringen av reelle pasienter. For å få tilgang og registrere opplysninger i MRS-KvaRus, må de som skal ha en rolle i KvaRus, først søke om tilgang til systemet. Når du har fått dette, kan du logge seg på som bruker. Du bruker samme nettadresse både for søknad og bruk. Slik går du fram for å søke om tilgang og for å logge inn:

Skriv inn https://mrs.nhn.no/kvarusregisteret/  i nettleseren. Det er lurt å legge inn denne adressen som en favoritt eller som en snarvei på skrivebordet på den pc-en, lap-top eller lesebrettet som du kommer til å bruke i registreringsarbeidet (se «Den tekniske løsningen» for krav til maskinvare og program).

Dersom det er første gangen du logger inn, som vil være aktuelt når du skal søke om tilgang, så gjør du følgende:

 1. Velg ID-porten.
 2. Velg deretter BANKID (samme metode som ved innlogging i nettbank, skatteetat og andre nettsteder).
 3. Fyll ut søknadsskjemaet. Det holder at du skriver inn navn, e-postadresse og hvilken avdeling du tilhører. Tast send. 
 4. KvaRus-ledelsen får automatisk en e-post med melding om hvem som har søkt. 
 5. Navn og rolle til søker sjekkes mot navnelister mottatt fra KvaRus-kontaktene over hvem i den enkelte behandlingsenhet som skal ha hvilke roller i KvaRus, før søknaden godkjennes. 
 6. Du mottar en e-post til den adressen du oppgav i søknaden, om at søknaden er godkjent. Du kan nå logge deg inn med adressen https://mrs.nhn.no/kvarusregisteret/  for å starte registreringsarbeidet.

Har du fått innvilget tilgang og skal logge deg på registeret for å registrere pasienter, så gjør du følgende:

 1. Alle som arbeider i helseforetak i Helse-Midt bruker innloggingen for Helse-Midt
 2. Alle som arbeider i andre helseforetak og i private virksomheter som har innført smartkort/pinkode som løsning for innlogging i virksomhetens it-systemer, kan nå bruke samme løsning dersom en kobler «BuyPass»-løsningen til kortet (spør lokal leder/sekretær om hvordan det gjøres i deres virksomhet). En vil da kunne logge seg på direkte ved å velge BUYPASS. 
 3. De som ikke kan velge ett av alternativene ovenfor, må logge seg inn via ID-PORTEN, og velge enten BANKID eller MINID.

Nærmere beskrivelse om de ulike alternativene i ID- porten: http://eid.difi.no/index.php/nb/minid​​​

Sist oppdatert 08.03.2023