Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning

Forskning og arbeid på KORFOR under pandemien

KORFOR er involvert i både forskning og drift som omhandler COVID-19 pandemien. Her kan du lese mer.


KORFOR og samarbeidspartnere har satt opp flere prosjekter innen forskning på pandemien. Det var mange tanker på forhånd hvordan denne gruppen brukere og pasienter ville bli påvirket av pandemien. Etter hvert er det flere ting som overrasket oss alle, noe til det bedre og noe til det verre.

  • LAR-pasientenes opplevelse av Covid-19 pandemien, egen helse og livssituasjon, og deres opplevelse av behandling og oppfølging under pandemien.
  • Hvordan har koronapandemien påvirket livene til marginaliserte rusmiddelavhengige?
  • Hvordan har Koronapandemien påvirket personer med alkoholbrukslidelser?
  • Hvordan har Koronapandemien påvirket livene til unge personer nylig henvist til tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

Sverre Nesvåg presenterer prosjektene i et fredagsmøte ved SUS i mai


Sverre Nesvåg oppsummerer foreløpige funn i NRK Lokalen

Nathalie Idsø om akoholstudien på NRK

LAR-pasientenes opplevelse av Covid-19 pandemien, egen helse og livssituasjon, og deres opplevelse av behandling og oppfølging under pandemien. Artikkel i RUS&SAMFUNN


 

Sist oppdatert 16.05.2023