E-læringskurs i brukermedvirkning i helseforskning

Nå er det laget og publisert et e-læringskurs for brukermedvirkning i helseforskning. Kurset er rettet både mot brukere og forskere.

e-læringskurs brukermedvirkning i helseforskning.png

bilde fra kurset

På oppdrag fra Helse Vest har det blitt utarbeidet et e-læringskurs for brukermedvirkning i helseforskning for brukere og forskere.

Kurset er et samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukerutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

Du kan ta kurset her: https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12

Sist oppdatert 07.12.2021