Den gode dagen for personer med demens

Skattekisten

Skattekisten er en samling personorienterte, enkle, kreative, morsomme, nære og kjærlige aktiviteter som bidrar til den gode dagen. Disse erfaringene håper vi kan bidra til at andre kan bruke disse ideene for å skape god livskvalitet og helse for personer med demens.

Bilde av boken

Boken kan kjøpes på nett https://www.hertervigforlag.no/butikk/skattekisten/

På Stokka sykehjem i Stavanger er hagen full av eksotiske fugler. Her er også høner og haner, kaniner og en andedam. Alle beboerne kan bidra til å stelle denne Edens hage, og året rundt er den til glede både for dem, barnehager, pårørende og andre nysgjerrige.


På sykehjemmet St. David’s i Ascot i England, pusser beboerne opp brukte møbler mens gamle minner vekkes. Og i et sykehjem i Bergen klinger generasjonssangen. Barn, barnebarn og beboere møtes i sang, dans, lek og glede.


Hvert år deler SESAM ut Linda Buettners praksispris. Flere av bidragene i Skattekisten er vinnere av denne prisen.

Boka kan kjøpes på nett https://www.hertervigforlag.no/butikk/skattekisten/ eller på besøksadressen til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og Hertervig forlag i Kirkegata 40, 4006 Stavanger.

Sist oppdatert 23.11.2021