Visjon og hovedmål

RAKOS skal utvikle, forene og spre kompetanse for en bedre akuttmedisinsk tjeneste i Helse Vest.

RAKOS hovedmål er:

  • Å støtte og sørge for samordning av og samarbeid mellom de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest;

  • Å støtte og gjennomføre forskning og faglig utvikling knyttet til akuttmedisinske emner;

  • Å bidra til implementering og effektiv bruk av ny teknologi i de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest;

  • Å sørge for og gjennomføre nasjonalt og internasjonalt samarbeid i akuttmedisin RAKOS skal være frittstående høringsinstans og rådgivende organ i relevante saker innen prehospital akuttmedisin tjenester.

Visjonen og hovedmålene er beskrevet innen Strategi og styring plan.


Les mer her: Gyldig RAKOS Strategi og styringsplan.pdf 


Sist oppdatert 30.04.2024