Søknadsmidler

Ifølge RAKOS sitt mandat og oppgavebeskrivelse, skal RAKOS støtte opp om forskning og utvikling. I praksis betyr dette at RAKOS støtter prosjekter som bidrar til økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i de prehospitale tjenestene i Helse Vest.

Prosjektarbeid.jpg
Tildelingskriterier

Hvem kan søke?

Ansatte i prehospital akuttmedisin i Helse Vest eller tilknytning til Helse Vest

Prosjektet skal:

 • ha god vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål
 • bidra til økt kvalitet og evne til å møte faktiske og framtidige kompetansebehov i de prehospitale tjenestene
 • styrke kunnskapsgrunnlaget innen de tematisk prioriterte områdene
 • ha en tydelig og prioritert forankring i søkende foretak (RAKOS)
 • ha en plan for formidling og spredning av resultatene som sikrer kunnskapsdeling og implementering hos relevante målgrupper
 • plan for rapportering mens prosjekt pågår 
 • Ved mediedekning skal det nevnes at RAKOS bidrar finansielt

Prosjektsøknaden skal inneholde:

 • prosjektplan med milepæl og tidsaspekt
 • budsjett
 • liste med prosjektdeltakere – skal være bindende om ikke annet er avtalt
 • plan for resultatpresentasjon 

Se link til søknadsskjema

Prosjektsøknader vil bli behandlet i RAKOS driftsmøte

Se link til nåværende prosjekter støttet av RAKOS


Sist oppdatert 30.04.2024