Publikasjoner

Her vil det bli lagt ut nyere artikler som har blitt publisert med tilknytning RAKOS forskningsmiljø. Oversikt over alle artikler publisert før 2019 finnes i eget dokument

Et nærbilde av en dataskjerm

Vitenskapelige artikler

Heino A, Raatiniemi L, Iirola T, Meriläinen M, Liisanantti J, Tommila M,

The development of emergency medical services benefit score: a European Delphi study.

Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2021 Oct 16;29(1):151. Epub 2021 okt 16

PMID:
34656149
Ajmi SC, Kurz MW, Ersdal H, Lindner T, Goyal M, Issenberg SB, Vossius C

Cost-effectiveness of a quality improvement project, including simulation-based training, on reducing door-to-needle times in stroke thrombolysis.

BMJ Qual Saf 2021 Oct 01. Epub 2021 okt 1

PMID:
34599087
Finstad AS, Ballangrud R, Aase I, Wisborg T, Romundstad LG, Bjørshol CA

Is simulation-based team training performed by personnel in accordance with the INACSL Standards of Best Practice: Simulation

Adv Simul (Lond) 2021 Sep 26;6(1):33. Epub 2021 sep 26

PMID:
34565483
Druwé P, Monsieurs KG, Gagg J, Nakahara S, Cocchi MN, Élo G, van Schuppen H, Alpert EA, Truhlár A, Huybrechts SA, Mpotos N, Paal P, BjØrshol C, Xanthos T, Joly LM, Roessler M, Deasy C, Svavarsdóttir H, Nurmi J, Owczuk R, Salmeron PP, Cimpoesu D, Fuenzalida PA, Raffay V, Steen J, Decruyenaere J, De Paepe P, Piers R, Benoit DD,

Impact of perceived inappropiate cardiopulmonary resuscitation on emergency clinicians' intention to leave the job: Results from a cross-sectional survey in 288 centres across 24 countries.

Resuscitation 2021 01;158():41-48. Epub 2020 nov 20

PMID:
33227397
Ajmi SC, Aase K

Physicians' clinical experience and its association with healthcare quality: a systematised review.

BMJ Open Qual 2021 11;10(4).

PMID:
34740896
Grøan M, Ospel J, Ajmi S, Sandset EC, Kurz MW, Skjelland M, Advani R

Time-Based Decision Making for Reperfusion in Acute Ischemic Stroke.

Front Neurol 2021;12():728012. Epub 2021 nov 1

PMID:
34790159
Utfyllende informasjon

Lokal hjertestansrapport https://helse-stavanger.no/seksjon/rakos/PublishingImages/Sider/Hjertestansregister-RAKOS/%C3%85rsrapport%20pre-og%20inhospitalt%20hjertestansregister%202020.pdf

Øvstebø AMM, Braut GS, Bjorshol CA.

Taushetsbelagt informasjon til en tredjeperson – helseforskningsloven hindrer oss. Tidsskriftet Den Norske Legeforeningen. 2021.

2021​
Sist oppdatert 22.05.2024