Status for simulator-prosjekt på AMK juni 2021

Publisert 09.06.2021
Sist oppdatert 12.05.2023

screenshot fra et datasystem

emergencyperformprtscr

AMK-simulatoren har allerede blitt brukt i Helse Vest. Både på AMK-kurs i Helse Stavanger i februar 2021, og er for tiden i bruk på AMK-kurs i Helse Bergen. 
Deltakerne er AMK-personal i opplæring. De har testet ut den manusdrevne versjonen til å trene på håndtering av medisinsk indeks, gjerne samtidig som de skal lytte til innringer, registrere data i AMIS og følge med på Transmed. 

 
Før kurset i Bergen ble avholdt, ble simulatoren oppdatert slik at alle kunne bruke sine egne dialekter på grunn av vår egenutviklede tale-til-tekst algoritme. Den blir godt mottatt som alternativ til opptrening, kontra kun å bruke medisinsk indeks. Deltakerne er samtidig med på å utvikle simulatoren videre.

Headroom Life Science (HRLS), AMK Stavanger og RAKOS jobber med å gjøre simulatoren smartere, samt å lage egne, mer realistiske stemmer. Når det gjelder lydlogger forbereder man nå prosessen for å kunne konvertere lydloggene fra tale-til-tekst, anonymisering av dataene og utføring av analyser på loggene. Her er Helse Vest IKT en sentral partner i prosjektet. Etter at lydloggen er avidentifisert skal vår egenutviklede tale-til-tekst-algoritme tolke lydloggene. Det blir spennende å se om kvaliteten på lydloggene er god nok med tanke på blant annet bakgrunnsstøy, overlappende tale og lyd.

Vi ønsker også at simulatoren skal kunne gi tilbakemeldinger til brukeren, og gi en score på utførelsen av samtalen. Dette, samt flere andre brukerfunksjonaliteter, skal til sammen være med på å gjøre simulatoren så realistisk og nyttig som mulig i opptreningen av AMK-operatører.