RAKOS vinner av innovasjonspris

Stor glede og takknemlighet i RAKOS for tildelingen av årets Innovasjonspris i Helse Vest.

Publisert 23.11.2022
Sist oppdatert 03.02.2023
Tre personer holder bilde og blomster.

Seniorforsker Conrad A. Bjørshol, Prosjektleder Anna Marie Moe Øvstebø og Leder RAKOS Thomas W. Lindner ved overrekkelse av prisen. Foto: Silje Katrine Robinson

Innovasjonsprisen i 2022 gikk til Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest, RAKOS. Leder Thomas Lindner, Prosjektleder  Anna Marie Moe Øvstebø og Seniorforsker Conrad Bjørshol tok imot prisen for sin tjenesteinnovasjon "Oppfølging av førstehjelpere" i Helse Vest.

RAKOS har, som de første i verden, startet opp med systematisk oppfølging av førstehjelpere i etterkant av en alvorlig hendelse. Oppfølgingen er blant annet tilbud om en gjennomgang av hendelsen i samtale med helsepersonell som er erfarne med å snakke om vonde opplevelser.

De som har tatt et samfunnsansvar ved å hjelpe andre, de hjelper vi nå, sa Thomas Lindner blant annet ved mottakelse av prisen.

Førstehjelperen får fortelle om sin opplevelse, stille spørsmål og får hjelp til å bearbeide vonde følelser slik at de skal ​slippe å kjenne på skyld. Foreløpige studier viser en signifikant reduksjon av traumeopplevelser seks måneder etter denne 
oppfølgingen.

I dag gjennomføres oppfølging i Stavanger og Gjøvik, mens det planlegges oppstart i Førde og Oslo i løpet av kort tid. 

Til nå har over 200 personer benyttet seg av tilbudet.

RAKOS gjennomføre flere samtaler og sørger for forskning, kvalitetssikring og nettverksbygging i oppfølgingsprosjektet. 

Helse Vest har gitt mandat til RAKOS for prosjektet.


​​