RAKOS nettverkssamling Helse Vest, november 2019

RAKOS avholder 2 nettverksmøter i året for de prehospitale tjenestene i Helse Vest.

Publisert 26.11.2019
Sist oppdatert 23.11.2021
Deltagere i RAKOS nettverkssamling

Høstens nettverkssamling ble avholdt i Bergen 6. - 7. november 2019, der 40 ledere og fagutviklere fra AMK, ambulansen og luftambulansen for Helse Bergen, Fonna, Førde og Stavanger var godt representert.

Temaene varierte fra regional LA AMK, Nasjonal helseøvelse 2018, til presentasjon av de fleste intern- og ekstern finansierte prosjektene i RAKOS.  Det ble også satt av tid til i de forskjellige fagsesjonene.

Takk til samtlige deltakere for gode diskusjoner og nyttige innspill! :)